8. Međunarodni festival muzike i igre AMADEUS - Kolarac