MUZIČKA ONLINE - RASPORED

U skladu sa odlukom vlade Republike Srbije o objavljivanju vandrednog stanja na teritoriji cele republike, a shodno odluci Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog  razvoja da nastava mora biti održana na daljinu u skladu sa mogućnostima školske ustanove, Osnovna i srednja muzička škola Amadeus je organizaciju svog rada zvanično prilagodila odlukama.

Individualna nastava u Osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi Amadeus organizovana je po dogovoru nastavnika i učenika tj. roditelja/staratelja putem  video – viber poziva, skajpa, duo google  i  zoom aplikacije.

Program  nastave  kamerne muzike, čitanja s lista i korepeticije, svaki nastavnik  instrumenta  ili  pevanja  radiće  sa učenikom u  okviru  časova  individualne   nastave. Po  objavi  završetka vanrednog  stanja, časovi  navedenih  predmeta  biće nadoknadjeni  u  okviru  projektne  nastave  koju smo  dužni  da  držimo u  toku  redovnog  stanja. U  okviru  projektne  nastave  su: javni časovi, koncerti, festival  muzike i ostali projekti  koje  škola  organizuje  svake godine u kontinuitetu. Učenici  Srednje  muzičke  škole  Amadeus će  iz navedenih  predmeta (za ocenu)  za kraj školske  godine imati  zadatak  da  odsviraju  ili  otpevaju zadate  deonice  ponaosob.

Nastava  teoretskih predmeta u  Srednjoj  muzičkoj školi  Amadeus održava se u virtuelnoj učionici putem  duo – gugl  aplikacije.