PROGRAMI MUZIČKE ŠKOLE AMADEUS

 

Pored redovne nastave muzička škola Amadeus učenicima nudi mogućnost pohađanja:

  * PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

  * PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U SREDNJU  MUZIČKU ŠKOLU

  * INDIVIDUALNE PRIPREMNE NASTAVE

  * PROGRAMA SPECIJALNE PRIPREME

 

PROGRAM RADA PRIPREMNE NASTAVE

za decu uzrasta od 5 do 7 godina

     - Tehnika disanja i pravilnog držanja

     - Korelacija sa sportom - razvoj motorike

     - Retorika - kroz tehniku raspevavanja deca uče pravilan izgovor teških slova

     - Razvoj motorike šake - "veseli prstići"

     - Muzičko opismenjavanje

          - deca uče note, pevaju i slušaju muziku

          - upoznaju različite muzičke instrumente

          - upoznaju kompozitore i muzičke stilove

 

PROGRAM RADA INDIVIDUALNE PRIPREMNE NASTAVE "MUSIC SCHOOL"

za uzrast od 5 do 9 godina

     - Sviranje na odabranom instrumentu

     - Notno opismenjavanje

 

PROGRAM RADA PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU 

Srednja muzička škola "Amadeus" školuje buduće zaposlene u obrazovanju, kulturi, umetnosti i javnom informisanju.

      AKO STE REDOVAN ILI VANREDAN UČENIK OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

      AKO NEMATE ZAVRŠENU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

U toku ove školske godine budite deo pripremne nastave za

UPIS u srednju muzičku školu "AMADEUS"!

Licencirani profesori i stručni saradici naše škole pomoći će Vam da ostvarite svoj cilj!

 

- muzički predmeti + gimnazijski - zajedno ili odvojeno - VAŠ JE IZBOR!

 

       REDOVNO ILI VANREDNO ŠKOLOVANJE

U želji da omogući što bolje uslove za razvoj i motivaciju mladih i talentovanih učenika, srednja muzička škola "Amadeus" je napravila poseban program za svoje srednjoškolce.

 

-Volite muziku, aranžiranje, komponovanje, organizaciju, rad u studiju, a ne želite da zapostavite opšte obrazovanje?

   UPIŠITE TEORETSKI ODSEK ILI MUZIČKU PRODUKCIJU!

 

-Svirate neki instrument ili lepo pevate? 

   UPIŠITE INSTRUMENTALNI ODSEK 

 

-Ljubitelj ste tradicionalne muzike, istorije kulture i narodnih običaja, a lepo pevate ili svirate neki instrument?

   UPIŠITE ETNOMUZIKOLOGIJU

 

Uz inovativne programe i projekte učenici stiču praksu i neophodna znanja iz osnova pravnog sistema, osnova organizacije rada, marketinga i medijskog oglašavanja (public relations). Sa diplomom srednje muzičke škole "Amadeus" učenik može da konkuriše na sve državne i privatne fakultete, visoke škole i akademije u zemlji i inostranstvu.

Steknite veštine i sposobnosti koje će vam otvoriti nove mogućnosti!

POZOVITE I ZAKAŽITE RAZGOVOR!

 

PROGRAM SPECIJALNE PRIPREME 

je pažljivo osmišljen program za polaznike različitih uzrasta, mogućnosti i potreba. Nastava je individualna. 

  •  „Classic school“  - gitara, klavir, violina, violončelo, pevanje

Cilj: poboljšanje psiho- motornih funkcija deteta kroz aktivno i receptivno bavljenje muzikom.

Besplatno savetovalište za roditelje

 
 

Pažljivo osmišljeni i jedinstveni programi kreativnog tima muzičke škole "Amadeus" pomoći će deci da razviju:

     - logičko razmišljanje, memoriju i maštu

     - sposobnost opažanja, koncentracije i poređenja

     - suzdržavanje od nevoljnih impulsa

     - osećaj za jačinu, visinu i trajanje tonova

     - osećaj za ritam i melodiju

     - muzički ukus

     - osećaj za estetiku

 

PRIJAVITE SE PUTEM TELEFONA  062/ 294 943 ILI ELEKTRONSKE POŠTE skola@amadeus.edu.rs .