Osnovna i srednja muzička škola "Amadeus"

Poštovani roditelji,

Prema svim zdravstvenim i pedagoškim merama, naša škola je napravila dinamiku rada na sledeći našin:
Nastava solfeđa i teoretskih predmeta za učenike osnovne i srednje muzičke škole Amadeus odvija se online preko viber i zum aplikacije u terminima koji su dogovoreni sa predmetnim nastavnikom.
U prostorijama škole na Banovom brdu  održavaju se časovi solfeđa: sredom i subotom za učenike osnovne muzičke škole koji su se opredelili da nastavu prate u školi ili dolaze na povremene konsultacije sa predmetnim profesorom.
Nastava instrumenta realizuje  se u dogovoru sa predmetnim profesorom. Obzirom da je nastava individualna, časovi se mogu  održavati u prostorijama škole, online ili kombinovanog tipa (online sa povremenim konsultacijama).
Učenici u školu ulaze sa maskama po planiranom rasporedu i na grupnoj nasatavi sede na propisanom odstojanju između svakog učenika.
Između časova i po završetku nastave, škola će biti dezinfikovana prema propisanim merilima svakog dana.
Ovaj operativni plan primenjivaće se u školskoj 2020/21. godini u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije, kao i preporuka nadležnih institucija i organa, radi obezbeđivanja zdravlja svih u školi.
Ukoliko epidemiološka situacija bude okončana i ukoliko se za to steknu uslovi, škola će ostvarivati redovni neposredan obrazovno vaspitni rad.
 
Uprava škole
 

POZOVI I ZAKAŽI PRIJEMNI ONLINE

REDOVNO ILI VANREDNO ŠKOLOVANJE

Možete upisati bez obzira na godine starosti!

 

PREZENTACIJU ŠKOLE MOŽETE POGLEDATI NA LINKU ISPOD

https://www.youtube.com/watch?v=ENmUPmBDKUc&t=56s

 

O školi

Osnovna i srednja muzička škola „Amadeus“ je ustanova registrovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije rešenjem broj 022-05-00041/2007-07.  Osnivač je Jelena Živković (profesor violine).

Škola prati nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, a prilagođen mogućnostima i potrebama svakog učenika. Uporedo sa propisanim Nastavnim planom i programom, škola od početka svog postojanja pravi svoj program koji se sprovodi u vidu vannastavnih aktivnosti i školskih projekata. 

Predavači su licencirani mladi profesori i stručni saradnici sa pedagoškim iskustvom, željni da prenesu svoje znanje i ljubav prema muzici.

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA NAJMLAĐE

Obuhvata moderne i inovativne metode prilagođene svakom detetu. Može biti grupna ili individualna.

PROGRAM RADA PRIPREMNE NASTAVE (za uzrast od 5 do 9 godina)
     - Tehnika disanja i pravilnog držanja
     - Korelacija sa sportom - razvoj motorike
     - Retorika - kroz tehniku raspevavanja deca učepravilan izgovor teških slova
     - Razvoj motorike šake - "veseli prstići"
     - Muzičko opismenjavanje
          - deca uče note, pevaju i slušaju muziku
          - upoznaju različite muzičke instrumente
          - upoznaju kompozitore i muzičke stilove

PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

Srednja muzička škola "Amadeus" školuje buduće zaposlene u obrazovanju, kulturi, umetnosti i javnom informisanju.

      AKO STE REDOVAN ILI VANREDAN UČENIK OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

      AKO NEMATE ZAVRŠENU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

U toku ove školske godine budite deo pripremne nastave za UPIS u srednju muzičku školu "AMADEUS"!

 

Licencirani profesori i stručni saradici naše škole pomoći će Vam da ostvarite svoj cilj!

 

- muzički predmeti + gimnazijski - zajedno ili odvojeno - VAŠ JE IZBOR!

 

       REDOVNO ILI VANREDNO ŠKOLOVANJE

 

U želji da omogući što bolje uslove za razvoj i motivaciju mladih i talentovanih učenika, srednja muzička škola "Amadeus" je napravila poseban program za svoje srednjoškolce.

 

-Volite muziku, aranžiranje, komponovanje, organizaciju, rad u studiju, a ne želite da zapostavite opšte obrazovanje?

   UPIŠITE TEORETSKI ODSEK ILI MUZIČKU PRODUKCIJU!

 

-Svirate neki instrument ili lepo pevate? 

   UPIŠITE INSTRUMENTALNI ODSEK 

 

-Ljubitelj ste tradicionalne muzike, istorije kulture i narodnih običaja, a lepo pevate ili svirate neki instrument?

   UPIŠITE ETNOMUZIKOLOGIJU

 

Uz inovativne programe i projekte učenici stiču praksu i neophodna znanja iz osnova pravnog sistema, osnova organizacije rada, marketinga i medijskog oglašavanja (public relations). Sa diplomom srednje muzičke škole "Amadeus" učenik može da konkuriše na sve državne i privatne fakultete, visoke škole i akademije u zemlji i inostranstvu.

Steknite veštine i sposobnosti koje će vam otvoriti nove mogućnosti!

POZOVITE I ZAKAŽITE RAZGOVOR!

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "AMADEUS"

Vrši upis talentovane dece za instrumente:

                -    klavir, gitara, violina, violončelo i solo pevanje.
  •  Prilagođen raspored časova
  •  Mogućnost privatnih časova
  •  Veliki broj javnih nastupa i koncerata u organizaciji škole
  •  Vanredno školovanje
  • Mogućnost ubrzanog školovanja 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA "AMADEUS"

Školuje buduće zaposlene u kulturi, umetnosti i javnom informisanju.

Smerovi:
      -vokalno- instrumentalni (muzički izvođač)
      -teoretski
      -etnomuzikologija
      -muzička produkcija

 

Posle završene srednje muzičke škole Amadeus, učenik ima prohodnost na sve državne i privatne fakultete, visoke škole i akademije u zemlji i inostranstvu!
Pored redovne nastave u muzičkoj školi „Amadeus“ postoji mogućnost VANREDNOG ŠKOLOVANJA.

PROGRAM SPECIJALNIH KURSEVA

Je pažljivo osmišljen program za polaznike različitih uzrasta, mogućnosti i potreba. 

  • kurs „Classic school“  - gitara, klavir, violina, violončelo, pevanje

  • kurs „Mali muzičar“     – namenjen deci sa smetnjama u razvoju

Cilj: poboljšanje psiho- motornih funkcija deteta kroz aktivno i receptivno bavljenje muzikom.

Besplatno savetovalište za roditelje

NASTAVA HORA „Mali Amadeus“

Je BESPLATNA za decu koja prođu audiciju. Prijave za hor pošaljite putem telefona 062/294943 ili elektronske pošte škole skola@amadeus.edu.rs .

MEĐUNARODNI FESTIVAL MUZIKE AMADEUS

Škola je osnivač MEĐUNARODNOG FESTIVALA MUZIKE  AMADEUS koji se održava od 2008. godine u najlepšim koncertnim salama u Beogradu.

Namenjen je svim učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola/studia u Srbiji i inostranstvu. U relativno kratkom vremenskom periodu festival je postao jedno od prestižnih takmičenja ove vrste u zemlji. Jedinstven je po tome što je svake godine organizovan u glavnim koncertnim salama Beograda (svečane sale Studentskog kulturnog centra, Madlenianuma, Narodnog pozorišta, zadužbine Ilije M. Kolarca, Kulturnog centra Beograda, Doma vojske Srbije  i mnogih drugih).

Festival Amadeus svake godine počinje festivalom Vrtića pod nazivom "Mali Amadeus". Predškolske ustanove sa kojima muzička škola Amadeus sarađuje tokom školske godine predstave se publici vrtićkim grupama i takmiče u muzičko-scenskom nastupu. Svečana dodela diploma organizovana je na koncertu laureata festivala Amadeus. 

U prostorijama škole nalazi se „The Box Sound Studio“ u kome postoji mogućnost snimanja muzičkog materijala.

 

Radost muziciranja

U prijatnoj atmosferi i lepom ambijentu škole  održavaju se probe malog i velikog hora, orkestra i brojnih kamernih ansambala. Repertoar se formira u skladu sa Nastavnim planom i programom ali i na inicijativu samih učenika.

Učenici često nastupaju kao solisti i članovi različitih sastava na brojnim koncertima, društvenim i kulturnim događajima Beograda.

U toku svake školske godine učenici, zajedno sa roditeljima i nastavnicima, odlaze na brojne koncerte, operske i baletske predstave prilagođene njihovom uzrastu. Na taj način proširuju svoje znanje o muzici, interesovanje za umetnički i kulturni život grada u kojem žive i obogaćuju svoj unutrašnji svet.

 

Škola ima stalnu saradnju sa ustanovama kulture:  Madlenianum, Narodno pozorište, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Kulturni centar Beograda, Kulturni centar Čukarica, Kulturni centar Rakovica i mnogim školskim i predškolskim ustanovama sa teritorije opštine Čukarica i Novi Beograd.

REČ DIREKTORA I OSNIVAČA    

Pedagogija je  prirodan  put svakog izvođača  koji  ima potrebu da znanje i iskustvo sticano na   koncertima,  nastupima  na festivalima, snimanjima   spotova,   televizijskim  i  radio  stanicama,   pisanju  knjiga,   prenese  na svoje učenike.  To  je bio  glavni razlog za osnivanje  muzičke  škole  “Amadeus”. Mnogo toga u muzičkom obrazovanju  u  našoj zemlji trebalo je osavremeniti i prilagoditi učenicima.     
 Sistem  školovanja kod nas zamišljen  je da stvara vrhunske  umetnike, što je  svakako dobra ideja. Na žalost često dolazi do previda da su u pitanju samo učenici! Neretko, zbog nedostatka  razumevanja   talentovana  deca  budu  proglašena za  netalentovanu  i obrnuto.       
Na  žalost i  u  jednom i u drugom slučaju  ovakvi  učenici  izgube motivaciju i odustanu  od  muzičke  škole! Sve navedeno ima za posledicu da učenici nemaju jasnu predstavu kuda vodi put muzičkog obrazovanja i kako on treba da izgleda.     
Osnovna i srednja muzička škola “Amadeus” je zamišljena kao ustanova koja daje primer savremenog muzičkog obrazovanja prilagođenog kako u programskom tako i  u  organizacionom pogledu savremenom načinu života. Drugim  rečima, muzičko obrazovanje koje prati potrebe roditelja, nastavnika i  učenika. Od  početka svog postojanja, škola pravi svoje programe koji služe kao  dodatna  aktivnost,   pomoću  koje  učenici  lakše  savladaju   nastavni  plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete.                         
 
Osnovna i srednja muzička škola  “Amadeus” se u svakom smislu trudi da učenike  podrži, da im pruži šansu da što više  nastupaju, da rado dolaze na časove,  pevaju,  sviraju,  jednom rečju uživaju u muzici.                     

Škola Violine 1 i 2

Škola violine 1 Škola violine 2

Autor: Jelena Živković

Škola violine je namenjena deci koja počinju da sviraju violinu, onima koji žele da se samostalno prepuste lepoti njenog zvuka, a pomaže i učiteljima koji započinju svoj pedagoški rad. Knjiga je nastala iz potrebe da se detaljno opiše položaj leve i desne ruke kao i samo sviranje. U knjizi su navedeni popularni primeri iz muzičke literature.

Svrha ovih knjiga je da se kod deteta razvije ljubav prema muzici i sviranju. Učenik zajedno sa nastavnikom bira pesmice koje će svirati jer ako se detetu sviđa muzika koju svira ono će brže napredovati. Na početku knjige date su pesmice koje učenik zajedno sa učiteljem izvodi čupanjem po praznim žicama. Na ovaj način dete stiče utisak da je samo odsviralo pesmicu i samim tim je njegova želja za sviranjem veća.

Izdanja redakcije "PC KNJIGA" - za dalje informacije posetite sajt www.pcknjiga.co.rs

Violončelice - Škola violončela 1

Škola violončela

Autor: Jelena Ušćumlić

Kroz ovu knjigu se postepeno savladavaju držanje instrumenta, postavka desne i leve ruke (prst po prst), osnovni potezi (detaše,legato,stakato), ritmičke figure, sviranje skala i trozvuka. Svako poglavlje i pesmica praćeni su odgovarajućim vežbama i tekstualnim uputstvom.

Izdanje redakcije "Dobar naslov"